Biznes plan w moich myślach?

„Osobisty komputer”

Wśród osób rozpoczynających biznesową drogę często można usłyszeć stwierdzenie „biznes plan nie jest mi do niczego potrzebny”. Wszystko mam już przemyślane i ułożone we własnych myślach. Czy nie widzicie w tym stwierdzeniu oczywistej sprzeczności? Przecież te przemyślenia to nic innego, jak biznes plan, który zakodowany został w „osobistym komputerze” przyszłego biznesmena.

Niepoukładane myśli

Ten „osobisty komputer” to lepiej lub gorzej ułożone myśli na temat przyszłego biznesu. Myśli, jak wiadomo są ulotne i często niepoukładane. Warto więc wszystko spisać na kartce papieru i spojrzeć na nasze myśli z pewnej perspektywy. Perspektywa w każdej ocenie to bardzo przydatne narzędzie.

Zwykle w myślach możemy pomieścić plan działania. Jednak mało kto jest w stanie cokolwiek przeliczyć w swoich myślach. Chciałem zwrócić w tym miejscu uwagę na najważniejszy element biznes planu. Według mojej oceny jest nią analiza liczbowa, którą nazywamy analizą finansowo ekonomiczną. Liczy, jak wiadomo nie kłamią … pod warunkiem, że są prawdziwe. Tak prawdziwe, bo wielu przyszłych biznesmenów opiera swoje prognozy na fikcyjnych i życzeniowych prognozach.

Analiza finansowo ekonomiczna

Opracowanie na papierze analizy ekonomicznej zweryfikuje naszą przyszłość biznesową. Opracowując analizę będziemy wiedzieli, które prognozy oparte są na wiedzy i sprawdzalnych faktach, a które na życzeniach. Wyniki analizy uchronią nas od pochopnych decyzji, albo utwierdzą nas w przekonaniu o słuszności wybranej drogi w biznesie.

Oszczędź czas

Praca nad biznes planem to też czas, który musimy na to poświęcić. Warto więc zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia, które uproszą nam pracę i pozwolą skrócić czas, który musimy poświęcić na obliczenia.  Jeżeli jesteśmy biegli w rachunkowości to możemy skorzystać z arkusza kalkulacyjnego.  Są jednak dostępne na rynku specjalistyczne narzędzia, jak program iBiznesPlan, które wykonają za nas wiele pracy związanej z opracowaniem biznes planu, a później nad jego korektą. Pamiętajcie, że biznes plan jest żywym dokumentem, który wymaga wprowadzania szeregu zmian wraz z poszerzaniem się naszej wiedzy oraz wynikającej ze zmian w otaczającej nas biznesowej rzeczywistości.

Podstawa sukcesu

Wchodząc ze swoim pomysłem w świat biznesu warto poświęcić trochę czasu a opracowanie biznes planu. Założenie własnego biznesu lub wejście na rynek z nowym produktem lub usługą bez biznes planu to, jak skok na płytką wodę bez najmniejszej asekuracji. Tylko pomysł na biznes, który oparty jest na rzetelnym biznes planie daje podstawy do sukcesu w biznesie.

Program iBiznesPlan Max

Program iBiznesPlan Max

Reklamy
Categories: Inwestor, Praca nad biznes planem, Przedsięwzięcie biznesowe, Wskazówki | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Giełdowy biznes plan

gra na giełdzie to dobry
biznes, ale nie dla każdego

W Polsce istnieje całkiem spora grupa inwestorów giełdowych, których biznes plan nosi tytuł: Inwestowanie lub Gra na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie mogą pochwalić się dużym zwrotem z tej inwestycji Inwestowanie na GPW to taki sam biznes, jak każdy inny.  Niestety, ale jak każdy inny biznes nie jest to praca dla każdego i nie każdy gracz … przepraszam inwestor… odniesie na GPW sukces.

Z obserwacji wielu blogów, które prowadzone są w Internecie przez graczy giełdowych można wnioskować, że ten biznes cieszy się umiarkowanym powodzeniem. Nakłady inwestycyjne związane  z tym biznesem są stosunkowo niewielkie, bo ograniczają się do komputera i specjalistycznego oprogramowania, które jest bardzo pomocne, szczególnie dla prowadzenia analizy technicznej. Posiadanie oprogramowania nie jest jednak warunkiem koniecznym dla wejścia w ten biznes, ponieważ jest wiele portali, które oferują obserwację giełdy online i dostarczają na swoich stronach internetowych wystarczające narzędzia do analizy technicznej. Koszty początkowe jakie musi ponieść inwestor to środki pieniężne konieczne na zakup akcji. Z tym może być problem, ale wiele banków proponuje kredyt na zakup akcji. W każdym razie można zacząć grę na giełdzie wykorzystując własne oszczędności. Warto zacząć od małych sum i sprawdzić, jak radzimy sobie w tym biznesie.

Czy ten biznes opłaca się, okaże się bardzo szybko. Wyniki operacji giełdowych pokażą inwestorowi, czy ma wystarczającą wiedzę i … szczęście, aby gra na giełdzie stała się jego biznesem. Z tego biznesu można bardzo szybko wyjść, jeżeli okaże się, że nie jest to zajęcie dla nas.

W biznes planie Gra na Giełdzie jednym z ważniejszych elementów jest wypracowanie właściwej analizy marketingowej gracza, czyli strategii gry.

Najbardziej popularne strategie gry na giełdzie to:

 •  Kup i Trzymaj strategia defensywna. Czekamy, aż kurs wzrośnie do określonego poziomu lub liczymy na dywidendę.
 • Inwestycja w określone spółki lub branże – wykorzystujemy albo swoją wiedzę z analizy fundamentalnej lub podążamy za aktualnymi trendami giełdowymi
 • Inwestycje w spółki, które przynoszą zyski – strategia defensywna. Czekamy głównie na dywidendę,
 • Inwestycje w spółki, które przynoszą straty i w spółki z NewConnect– strategia bardzo ryzykowna i dla doświadczonych graczy,
 • Strategia analizy technicznej – dla doświadczonych graczy, którzy znają tajniki analizy technicznej. Inwestujemy w to na co wskazują „wykresy”
 • Strategia wybranych wskaźników – najczęściej jest to wskaźnik P/E, czyli ceny akcji do zysku na akcję,
 • Strategia mieszana – doświadczeni gracze czerpią z całej swojej wiedzy i nie kierują się jedną strategią. Swoje decyzje inwestycyjne o zakupie i sprzedaży akcji podejmują na podstawie obserwacji wielu czynników, analiz i doświadczenia.

Biznes Gra na Giełdzie nie jest biznesem łatwym, ale może być biznesem o bardzo wysokiej stopie zwrotu.

Categories: Giełda, Inwestor | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Kiedy firma jest start-up’em ?

Start-up siła napędowa gospodarki

Rynek NewConnect to miejsce, gdzie można spotkać wiele spółek typu start-up. Spółki te mają pomysł, chęci do innowacyjnego działania, ale nie przynoszą zysków. Mają więc potencjał i szukają wsparcia finansowego.

Jeżeli szukamy wyzwań biznesowych oraz znacznie wyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału to rynek NewConnect może być dla nas tym miejscem na mapie biznesu, w którym zrealizujemy się najlepiej.

Start-up to szczególny rodzaj nowej firmy, która jest w stadium początkowym i nie potrafi jeszcze wypracować zysku operacyjnego, ale ma potencjalnie duże możliwości na konkurencyjnym rynku.

Start-up wyróżniają następujące cechy:

 • duże koszty organizacji przedsięwzięcia,
 • niewielkie przychody ze sprzedaży,
 • innowacyjny produkt, ale bez faktycznego potwierdzenia zainteresowania rynku tym produktem,
 • zgromadzone dane finansowe w start-up’ie ze względu na krótki okres działalności zwykle są niewystarczające do przeprowadzenia analizy finansowo-ekonomicznej, która byłaby podstawą do wyciągania na ich podstawie wniosków co do perspektyw firmy w przyszłości,
 • nieznana marka na rynku,
 • brak doświadczenia osób zarządzających start-up’em,
 • zerowa pozycja konkurencyjna na rynku,
 • finansowanie działalności ze środków własnych właścicieli,
 • poszukiwanie finansowania zewnętrznego w formie zbycia części udziałów w start-up’ie,
 • występowanie większej ilości udziałowców w start-up’ie,
 • skomplikowane relacje pomiędzy udziałowcami w postaci dużej ilości umów i ustaleń,
 • niska płynność udziałów,
 • duże trudności z wyjściem ze start-up’u w przypadku niepowodzenia w działalności,
 • ponad przeciętne prawdopodobieństwo upadłości.

Trudności w ocenie start-up’u nie odstraszają inwestorów od inwestowania swoich pieniędzy w tego rodzaju działalność. Rynek potwierdził, że dużo tego typu firm odniosło sukces na rynku, a stopa zwrot z zainwestowanych środków była ponad przeciętna. Nie ulega wątpliwości, że start-up ze swoimi innowacyjnymi pomysłami są siła napędową gospodarki.

Categories: Inwestor, Przedsięwzięcie biznesowe, Start-up | Tagi: , , , , | Dodaj komentarz

Rodzaje start-up’ów

Każdy pomysł na nowy biznes może zostać przekuty na przedsięwzięcie biznesowe.  Wśród nowych firm na szczególną uwagę zasługują firmy typu start-up. Powstają one w obszarze dowolnej branży, a głównym ich wyróżnikiem jest wprowadzanie na rynek innowacyjnego produktu, usługi, sposobu wytwarzania, metod dystrybucji itp.

Firmy typu start-up odróżniają od tradycyjnych firm, które rozpoczynają działalność biznesową  następujące elementy:

 • spodziewany większy zwrot z inwestycji,
 • duże ryzyko działalności biznesowej,
 • wprowadzanie na rynek dowolnego elementu, którego nikt do tej pory nie proponował. W związku  z tym niepewność prowadzenia działalności jest znacznie większa, niż w przypadku firm, które w działalności powielają sprawdzone wzorce biznesowe,
 • zwykle z innowacyjnością związane są prognozy mniejszych kosztów i większych przychodów.

Wśród start-up’ów można wyróżnić dwa podstawowe typy:

 • Zorientowany na konsumenta. Oferuje innowacyjny produkt lub usługę lub inny element biznesowy na rynku i ukierunkowany jest na odniesienie sukcesu. Zwykle biznes plan dla tego typu firmy opracowany jest w formie studium wykonalności.
 • Zorientowany na inwestora. Przygotowywany jest z myślą o znalezieniu inwestora. Tego typu przedsięwzięcia często przekształcają się w bańki spekulacyjne. Dla tego typu firmy opracowywany jest szczegółowy biznes plan.

Innowacyjna firma, ale tradycyjna metoda wyceny ?

W przypadku start-up’ów bardzo ważna jest jego wycena rynkowa. W większości przypadków do wyceny firmy typu start-up stosuje się tradycyjne metody oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych.  Niestety, ale otrzymane wyniki mogą w znaczny sposób odbiegać od rzeczywistości. Nie wypracowano do tej pory żadnej metody, która daje zadowalające wyniki. W związku z tym zakup tego rodzaju przedsięwzięcia wymaga od przyszłego inwestora znacznej wiedzy na temat całej branży, a przede wszystkim zapoznania się z biznes planem start-up’u.

Generalnie przyjmuje się, że firma przestaje być start-up’em w momencie osiągnięcia zysków

Categories: Inwestor, Przedsięwzięcie biznesowe, Start-up | Tagi: , , | Dodaj komentarz

Biznes plan to nie jest instrukcja obsługi

biznes plan

biznes plan to nie jest instrukcja obsługi
przedsięwzięcia biznesowego

Biznes plan pomoże osiągnąć cel biznesowy, tylko wtedy, gdy będzie żywym dokumentem. Każde przedsięwzięcie biznesowe realizowane jest w warunkach niepewności ryzyka. Warunki te mają decydujący wpływ na zawartość biznes planu.

Zawsze należy pamiętać, że wszystkie dane liczbowe w analizie finansowej to tylko prognozy. Prognoza zawsze zawiera margines błędu. Im prognozy bardziej odległe są w czasie, tym ten margines błędu jest większy. Dlatego biznes plany o krótkich okresach projekcji, statystycznie z większą dokładnością będą odzwierciedlały przyszłą rzeczywistości.

biznes plan

przychody i koszty w biznes planie
to tylko prognozy.

Projekcje przychodów i kosztów mają największy wpływ na wynik ekonomiczny biznes planu. Opracowując analizę finansowo ekonomiczną biznes planu mamy swobodę w manipulowaniu tymi wartościami. Należny jednak z tej swobody korzystać bardzo rozważnie. Zbyt optymistyczne podejście do prognoz zwykle zakończy się niepowodzeniem całego przedsięwzięcia. Projekcje kosztów i przychodów w biznes planie najczęściej oparte są na aktualnej wiedzy. W większości biznes planów zakłada się, że będzie następował wzrost wartości przychodów przez określona liczbę lat, a w kolejnych latach nastąpi stabilizacja przychodów. Wartości przychodów z analizy ekonomicznej zawsze  muszą być poparte analizą marketingową. Nie wystarczy wpisać określone wartości przychodów.  Ocena realności osiągnięcia celu biznesowego, wynikająca z analizy marketingowej, to jedna z najważniejszych części biznes planu.

W trakcie pracy nad planem biznesowym oraz w fazie realizacji, a następnie w początkowej fazie funkcjonowania przedsięwzięcia, należy na bieżąco korygować biznes plan. To najbardziej newralgiczne momenty. Największym zagrożeniem, w momencie uruchomienia nowej działalności jest potencjalny brak gotówki. To czas, gdy rosną koszty (to zwykle jest pewne), a przychody nie koniecznie są na założonym poziomie (to zwykle jest bardzo realne).  Najważniejszym jest monitorowanie przepływów pieniężnych. Gdy zabraknie gotówki, to całe przedsięwzięcie może mieć wielkie kłopoty i już na samym początku.

Biznes plan nie jest instrukcją obsługi, która została opracowana i wymaga tylko postępowania zgodnego z jej zapisami. Jeżeli tak potraktujemy biznes plan, to nie wykorzystamy ogromnego potencjału, który on zawiera.

Categories: Wprowadzenie, Wskazówki | Tagi: , , , , , | Dodaj komentarz

Każdy jest autorem biznes planu

W biznesie stawiamy sobie cele, a następnie staramy się je zrealizować. O ile postawienie celu jest zadaniem z pozoru prostym, to już jego realizacja nie jest ani prosta, ani pewna. Celem biznesowym może być każde działanie organizacyjne lub gospodarcze, które przyniesie założone korzyści, przede wszystkim finansowe. Droga prowadząca do tego celu, to swojego rodzaju mapa drogowa, którą najlepiej stworzyć przy pomocy dokumentu, który przyjęło się nazywać biznes planem.

Obrazek

Każdy z nas opracował wiele biznesplanów i wiele jeszcze opracuje

Ponieważ każdy z nas stawia sobie jakieś cele, więc musi opracować sposób realizacji tego celu. W ten sposób tworzy się biznes plan. Oczywistym jest, że tego rodzaju opracowania nie maja charakteru dokumentów, a są jedynie przechowywane w naszej pamięci. Jednak, gdy bliżej przyjrzymy się tego rodzaju biznes planom, to stwierdzimy, że zwykle prowadzimy notatki i proste obliczenia związane z realizacją celu, który zamierzamy osiągnąć.

Taki sam schemat postępowania obowiązuje w przypadku przedsięwzięć biznesowych, które są dużo bardziej skomplikowane, niż nasze cele, które realizujemy na co dzień. Ponieważ cele biznesowe mogą mieć różna skalę i być mniej lub bardziej skomplikowane, to w zależności od stopnia komplikacji będą też różne biznes plany.

Gdy przedsiębiorstwo ma charakter jednoosobowej działalności, to może nam wystarczyć jedno-kartkowy biznes plan, który sporządzimy w postaci notatki i prostych obliczeń. Wraz ze wzrostem komplikacji celu, będzie też wymagany coraz bardziej rozbudowany biznes plan.

Categories: Wprowadzenie | Tagi: , | Dodaj komentarz

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.